Genealogie, Transcriptie, Genealogische bronnen, Genealogical sources, Genealogy, Transcript, Scheveningen, Schoonrewoerd, Leerdam, Zijderveld

Zijderveld huwelijken 1625-1654 en 1683-1710

door Robin Houben Toelichting

12-5-1625Isbrant Pietersz jongman van ZijderveldGeertgen Heijmans jongedochter mede van Zijderveldden 12 Maij 1625 zijn deze na 3 proclamatien in den echtenstaat bevestigd tot Zijderveld
15-4-1625Matthijs Gerritsz jongman van HeicopHillegont Gerritsz jongedochter van Zijderveld15 April 1625 sijn deze na 3 proclamatien in den echtenstaat bevestigd tot Zijderveld
1-8-1625Jan Willemsen jongman van ZijderveldAantge Pietersz jongedogter van Scherluijnen1 Aug de geboden zijn zouder verhindering gedaan, maar zij zijn hier niet bevestigd maar zij zijn tot Scherluijnen getrout gelijk zij zeggen.
17-11-1625Justus a Velde jongman van Gent bedienaar des woords tot ZijderveldJanneken a Heijse jongedogter van Leidende 3 proclamatien zijn zonder verhindernisse gedaan; de attestatie is overgesonden naar Leiden en zijn aldaar in den Echt bevestigd als blijkt bij attestatie
17-6-1626Claas Dirksen jongman van ZijderveldMetje Pietersz jongedochter van Everdingendeze geboden zijn zonder verhinderinge gedaan in den 17 junio 1626 tot Everdingen bevestigd door mij Justus a Velden
8-5-1627Theunis Willemsz jongman uit 't WaalSweertgen Aartsdr jongedogter van Nijkerkendeze geboden zijn gedaan op Zijderveld en daar is niets tegen de personen ingebragt hebben der zalven attestatie ontfangen om op 't Waal te mogen bevestigd worden 8 maij 1627
4-8-1627Bouwen Gerrits weduwnaar van Grietjen Ariens woonende aan den Schoonrewoerdschen DiefdijkBelitge Pietersz wed van Dirck Pietersen de Vos woonende in Bolgrijdeze geboden zijn hier onverhinderd gegaan en daar van attestatie gegeven is om te mogen trouwen 4 april 1627
26-8-1627Pieter Cornelisz jongman van ZijderveldNeeltge Jans jongedogter mede van Zijdervelddeeze zijn hier in de kerke sonder eenige verhinderinge ingebracht bevestigt den 26 aug 1627
20-2-1628Anthonis Ottensz Sterk jongman van Golberdingen woonende onder PrijsTheuntgen Aert Thijssen jongedogter van Sijderveldtot Everdingen bevestigt
30-3-1628Aart Cornelissen jongman van SijderveldJanneken Anthonisz Munster jongedr wonende op den Diefdijk onder het Kerfpot van Sijderveld14 april 1628 tot Sijderveld bevestigd
15-6-1628Pieter Lubbersz van Nijkerk secretaris tot EckJanneken Ponsen jongedogter van Eckondertrouwt zijnde te Eck hebben hare procla: maken versoght. Deeze zijn tot Eck bevestigd
15-6-1628Hendrick Coenraetsz jongman van Stoutenburg woonende aldaarElbertge Jans jongedogter van Zijderveldondertrouwd sijnde tot Stoutenborg met behoorlijke attestatie van vrienden en ouderen consent hebben haare proclamatien hier versogt gedaan te mogen worden bevestigd 29 junij tot Sijderveld
23-8-1628Hendrik Jansen weduwnaar van Marij Floris en wonende tot LexmontAantje Jans weduwe van Roelof Roelofsen wonende op Sijderveld.tot Sijderveld bevestigd.
9-11-1628Bastiaan Jansz jongman woonende aan den Schoonrewoertsen DiefdijkIngetjen Jans jongedogter van Sijdervelt.deze zijn met attestatie naar Cuijlenburch getrokken om bevestigt te worden 18 december 1628
21-12-1628Willem Theunisz jongman van SijderveldLijsken Gijsberts jongedogter van Rietveld.bevestigt tot Sijderveld den 11 jan 1629.
25-1-1629Heijmen Cornelisz jongman van SijderveltAnneken Jans jongedogter van Heijcop.den 13 feb zijn deze acte der gedane proclamatie gegeven om in Heijcop te mogen bevestigd worden.
2-8-1629Aert Jansz jongman van SijderveltMaijken Willems van Kooten wed van Salig Pieter Jansz woonende tot Sijdervelt.23 Aug zijn deeze nagedaene 3 proclamatien in den houwelijken staat bevestigt tot Sijdervelt
10-1-1630Dirck Aertsz weduwnaar in HeijcopNeeltje Jans weduwe Peter Cornelisz van Sijderveld.Deze zijn alhier met attestatie van gedane geboden tot Heijcop tot Sijderveld bewesen den 31 januarij 1630
24-1-1630Isbrant Pietersz weduwnaar van Geertgen HeijmansdrHaesken Dircx jongedogter van Dergoude woonende tot CuijlenborchDeze zijn tot Cuijlenborch na gedane proclamatien tot Sijderveld bevestigd 7 februarij 1630
14-2-1630Dirck Cornelisz Storm weduwnaar van Waantge Gerrits woonende in LeerbroekAriaantge Bastiaansz weduwe van Willem Goosens wonende tot Sijdervelt.Deze zijn met acte van gedane geboden na Leerbroek getogen en aldaar in 't huwelijk bevestigd 7 martii 1630
28-2-1630Jan Bastiaansz jongman van Sijdervelt. Soldaat onder de compagnie van zijn genade den Graaf van Waldeck binnen 's HertogenboschMaijken Gerrits jongedochter van 's Heerenbosch woonende tot Vianen.van gedane geboden is attestatie gegeeven tot 's Hertogenbosch getrouwd te worden 29 maart 1630
29-3-1630Joost Fredericxz: weduwnaar van Janneken Otten wonende tot AcquoijSusanne Peters jongedogter van Sijderveltdeze sijn tot Sijderveld bevestigt 11 april 1630
25-4-1630Paulus Jacobsz van Kempen jongman van UtrechtElisabeth Hendricks Bodewijns jongedogter van AmsterdamDeze zijn in den houwelijkenstaat na vorige attestatie van gedaane geboden van Utrecht gebragt hebbende bevestigt den 18 maij 1630
4-7-1630Jan Aartsen jongman van AmeideAefken Immers jongedochter van SijderveldDeze zijn met behoorlijke attestatie van gedaane geboden tot Sijderveld vertrokken om ter Meijd bevestigd te worden den 18 julij 1630
18-7-1630Leenaart Willemsz jongman van Sijderveld. Ruijter onder capitein Cornon garnisoen houdende binnen 's HertogenboschAriaantje Wouters jongedogter van HeijcopDeze sijn met attestatie om te 's Bosch te trouwen vertrokken
30-1-1630Theunis Cornelisz van Heijcoop weduwnaar van Anneken Dircx timmerman woonende tot AsperenKuijntgen Lubberts jongedogter van Sijderveltdeze zijn 13 feb tot Sijdervelt bevestigt
30-1-1630Jasper Heijmensz jongman van SijderveltTrijntge Roelofs jongedogter mede van Sijderveltdeze zijn 20 feb tot Sijdervelt bevestigt
29-5-1631Justus a Velde weduwnaar van sal. Janneken a Heijde bedienaar der godlijken woord tot SijderveldJacomijntgen Ente jongedogter van LeijdenDeze sijn tot Leiden bevestigd den 14 junij 1631 oude stijl
12-6-1631Anthonis Jacobsz jongman van LexmontGeertge Anthonis jongedogter van SijderveltDeeze zijn tot Lexmont bevestigt 10 julij 1631
22-1-1632Cornelis Willemsz jongman van Sijderveld. Ruijter onder de compagnie van zijn genade van Cuijlenborg garnisoen houdende binnen Wijck te DuurstedeJanneken Erasmus weduwe van sergeant Fijart woonende binnen Wijck.Tot Wijck bevestigd.
5-2-1632Cornelis Jansz Prij schipper jongman van Wijck te DuurstedeGrietken Willemsz jongedogter van Sijderveltdeze zijn tot Wijck in den echt verbonden.
11-3-1632Aert Heimensz jongman van SijderveltMaaijken Gerritsz jongedogter van Heicoptot Sijderveld bevestigt.
1-4-1632Hendrik Jansz weduwnaar van Aertgen Jans woonende op SijderveldMaaijken Jans jongedogter van Schalckwijktot Sijderveld bevestigt
1-4-1632Wigger Hubertsen weduwnaar van Marij CornelisMarij Claes jongedogter van Sijdervelttot IJselsteijn bevestigd door Justus a Velde op den tweeden pinxsterdag.
8-4-1632Pieter Gerritsz Scheer jongman van SijderveldMaijken Pietersz jongedogter, mede van Sijderveldtot Sijderveld bevestigd
29-4-1632Jan Maertensz jongman van CuijlemborghTrijntgen Lubbertsz jongedogter van Zijderveldtot Sijderveld bevestigd
2-9-1632Anthonis Gijsbertsz jongman vant Hoge End van MiddelkoopWillemtje Gerrits Scheer weduwe van sal Willem Frederixs van Sijderveldtot Sijderveld bevestigd
2-9-1632Jan Melsz: jongman van OosterwijckJanneken Heijmens jongedogter van Zijderveldtot Sijderveld bevestigd
28-4-1633Arendt Speijer jongman van EverdingenMaijken Huijbertsz jongedogter van SijderveldIn den echtenstaat bevestigt tot Sijderveld 19 maij met bovengen: behoorlijke attestatie van Everdingen
5-5-1633Cornelis Pietersen jongman van SchoonrewoerdNeeltgken Heijmens jonged: van Sijderveltden 2 junij tot Sijderveld bevestigd.
 Cornelis Cornelissen VerkerkGrietgen HeijmansWelkers proclamatien tot Cuijlenborgh zijn gegaan, waar van mij attestatie is getoond van den Kerkeraed aldaar, ende den 10 junij in den echtenstaat bevestigd tot Sijderveld.
23-6-1633Zeger Anthonissen jongman van HeijcopBurgh Anthonisz Munster jongedogter van de Zijderveldsche Diefdijkden 14 julij tot Sijderveldt in den echtenstaat bevestigt. Is ook van den bruidegom behoorlijke attestatie getoond.
28-7-1633Ariaan Petersen jongman van SijderveltBeatrix Hendrikx jonged: van Sijderveltden 18 augustus in den echtenstaat bevestigt tot Sijdervelt. Er is geen verhindering voorgevallen.
11-8-1633Cornelis Hendriksen jongman van den Hagesteijnsche dijkAnnetgen Thijsen jongedochter van de Sijderveldschen Diefdijk.den 25 augustus in den echtenstaat bevestigt tot Everdingen
15-9-1633Peel Jansz jongman van SijderveldtWillemtge Anthonis jongedochter van Thienhovenden 9 oktober binnen Schoonhoven in den echtenstaat bevestigt.
17-11-1633Isbrandt Anthonisz jongman woonachtig op BoeijcopHilleken Anthonis Munster jongedogter van de Sijderveldsche DiefdijkDen 26 december tot Sijderveld in den houwelijken staat bevestigt.
8-12-1633Pouwels Petersz weduwnaar woonachtig tot CuijlenborghNeeltgen Hendrikx jongedogter van SijderveldDeze zijn 22 xb binnen Cuijlenborgh in den echten staat bevestigt
4-5-1634Jan Janszen jongman van SijderveltAnneken Roelofs jongedogter mede van SijderveltDeze zijn van mij tot Cuijleborgh in den echten staate bevestigt 1 junij 1634.
21-9-1634Andries Pauwelszoon jongman van Willigen LangerakHendrikgen Aertzen jongedochter van ZijderveltDeze zijn in den huwelijken staat binnen Cuijlenborgh bevestigd den 16 oktober 1634
5-4-1635Pauwels Jacobsoon weduwnaar, van Willigen Langerak dijkmeester van de Loopicker waerdtFransgen Heimertz jongedogter van SijderveldDeze zijn in den echtenstaat verbonden tot Sijdervelt vonis toonende attestatie van Willigen Langerak van gedane proclamatie aldaar 1635 19 april
13-4-1635Cornelis Willemsen van SijderveldLiesbeth Jansdochter van Sijderveld9 septb quam Liesbeth Jansdogter van een dood kind in de kraam.
24-1-1636Teunis Jilissen j.g: van MaarenSara Hendriks j.d. van UtrechtFeb in Utrecht bevestigt.
7-2-1636Teunis Dericxsen j:g: van den Diefdijk onder LeerdamHeijlgen Jaspers jonged: van Sijderveld24 februarij tot Zijderveld bevestigd.
 Claas Jansen j:g: van ZijderveltGrietgen Teunis jonged: van Tienhoven18 martii tot Cuijlenborg bevestigd
 Merten Willemsen j:g: van BuijkopMaijken Peters j.d. van Zijdervelt18 martii tot Zijdervelt bevestigt.
26-3-1636Jacob Willemszen van AmeijdenStingen Gerritsz j.d. van den Diefdijk onder ZijderveldAlzo bevonden dat de persoon noch een gehouden man in 't leven heeft heeft geen voortganck gehadt.
26-3-1636Willem Cornelisz weduwnaar van ZijderveltGeertgen Hendrikx weduwe van Heijkopbevestigt in Heijcop
 Willem Peetersen j: van ZijderveldJannegjen Willemsz j.d. van Cuijlenborghbevestigd in Zijderveld
7-8-1636Aert Heijmansen weduwnaar van ZijderveltJannegje Mattheus jongedochter van Zijderveldtot Culemburgh.
 Aart Claessen jonkman van Gaudriaan woonende hierMaaijken Heijmansz jongedochter van Zijderveldbevestigt tot Zijderveld int houwelijck
 Jan Hendriksen Oosterman j: van WormberghWiliemgen Roelofs op den Zijderveldschen Diefdijk wed van zal Cornelis Teunisen. 
5-2-1637Teunis Teunisz weduwnaar van Willemijntje Reijers van SijderveltHaasken Dircx wed van zal: Isbrand Pietersz den Bruid geboortig van Dergaubevestigt tot Sijdervelt.
19-2-1637Govert Joosten j.m. aan den Leerdamschen DiefdijkAaltje Cornelisz j.d. van Zijdervelt 
26-2-1637Aart Cornelisz wed: van Jenneken TeuniszHeiltje Jaspers j.d. beide van Zijdervelt 
9-4-1637Arien Otten Sterck j.m. woon op PrijsAnneken Volkerts j.d. woont aan den Diefdijk 
20-4-1637Gerrit Mattheusz j.m.Aaltje Jaspers j.d. beide van Zijdervelt 
9-7-1637Wigger Hubertsz wed: van zal. Maria ClaaszWillempje Lubbertsz j.d. beide van Zijdervelt 
 Jan Thomasz wed van Jannetgen Thonis tot Schoonderw:Teuntgen Aerts wed van Thonis Otten woonende aan de Sijderveldschen Diefdijk 
5-10-1637Gijsbert Bastiaansz de Wit w: van wijlen Marieken Jacobsz woont tot BeestNeeltje Bastiaans van Jaarsvelt woont tot Zijderveld wed wijlen Claas Cornelisz: 
5-11-1637Briene Jansz j.m.Geertje Gijsberts j.d. van Zijderveld 
 Andries Peetersz j.m. van LexmontJanneken Hendriksz j.d. van Heicoop 
17-12-1637Thomas Janszen wed: van Adriaantje Aerts in HeicopWillepjen Teunis wed: van Piel Jansz geboortig van Tienhoven woont tot Zijderveld 
29-4-1638Jacob Volkertsz j.m. van SijderveldSaartje Frank j.d. van Schoonrewoert 
10-5-1638Hendrik Cornelisz van Haren woont tot Tricht wed van zal: Maarten JanszMaria Gerrits j.d. van Zijderveld 
28-10-1638Jasper Jansz j.m. van ZijderveldWillemken Gijsbertsz j.d: 
10-2-1639Evert Mattheusz j.m. van ZijderveldMarijtje Jansz van Harse wed: van Frans Jansz Visser beide w: te Amster: te Amsterdam getrout 
 Teunis Cornelisz Kool jongem: van den Schoonrewoerdschen DiefdijkAriaantje Teunisz: j.d. van Sijderveld 
9-6-1639Aart Gijsbertsz j.m. van LexmontGerigjen Cornelisz: wed: van Gerit Jaspersz van Sijdervelt 
30-6-1639Jan Hendriksz wed:Janneken Cornelisz j.d. [beide] van Culemborgh 
3-7-1639Tobias Jansz j.m. van EnspijkMeinsjen Joosten j.d. van Sijderveld. Attestatie gegeven. 
28-7-1639Willem Willemsz j.m. van BoeicoopSeleken Peters j.d. van Sijderveld 
4-8-1639Cornelis Theunisz MunsterGeertje Jans, [beide] aan den Diefdijk 
23-2-1640Jan Cornelisz j.m. van SijderveldMaaijken Jansz j.d. van den Schoonrewoertschen Diefdijck 
17-5-1640Cornelis Paulusz j.g. van HagesteinJanneken Teunisz j.d. uijt Over Heicoop 
24-5-1640Cornelis van Breda j.m. van UtrechtMaria de Man j.d. van Culenburgh 
 Harmen Jansz van Tricht wed: van zal: Anna PetersBeertgen Gerritsz j.d. van Sijdervelt. 
 Jan Jansz van Lingen j.m.Weintjen Hubrecht wed. van Culemborg.Culemborch
 Pieter Reiersz:Trijntje Roelofsz:Schoonrewoerd
14-7-1640Aalbert PietersAriaantje Eriks. [beide van ] Everdingen 
29-9-1641Gijsbert Rosiers w: van SijderveldAnneken Gijsberts van Schoonrewoert 
30-10-1641Willem Willems Suijlmot j: v. CulemborgHuijbertje Cornelisz j.d. van Tiel 
31-10-1641Dirck Henderiksz j.m. Ruiter van DoesburgJanneken Pietersz j.d. van Vianen 
9-12-1641Reier Jacobsz j.m.Teunke Pieters j.d. [beide] van Sijderveld.Leerdam
9-1-1642Huibert Jansz j.m. van EnswijkMaaiken Joosten j.d. van Sijdervelt.Enspijk
23-1-1642Jan Jansz van Bueren j.m. van PoederoijenAnneken Olivier j.d. van Heusden 
8-5-1642Coen Pietersz j.m. woont op SijderveltHeiltje Otten j.d. woont te Prijs 
13-11-1642Cornelis Bastiaansz j.m.Aaltje Dircksz j.d. [beide] van Sijdervelt 
24-6-1643Willem Dircxz j.m. Leerdam den DiefdijkAefgen Cornelisz j.d. van Schaijck.Schoonrewoerd
3-9-1643Cornelis Gijsbertsz j.m. van SijderveltTheuntjen Gerrits j.d. van HeicoopHeicoop
7-1-1644Willem Jansz j.m. van SijderveltGijsbertien Dam j.d. van SchoonrewoertSchoonrewoert
14-1-11644Hendrik Jacopsz j.m. van AschMaaiken Hermens wed: v: wijl: Aart Claesz boortig van Sijdervelt 
17-5-1644Aalbregt Pietersz van Langerak woont op Goelberdingen w. van w. Ariaantjen EnckenAnneken Eimerrtsz j.d. van Sijdervelt 
14-7-1644Pieter Claasz wed: van Swaantje Cornelisz woont in BoeicoopMaaijken Roelofs j.d. van Sijdervelt 
13-4-1645Jan Cornelisz j.m. van SijderveltStrijntje Dirix j.d. van Bommel 
 Bouwe Pietersz j.m. SijderveltSaartje Joosten j.d. aan de Geere 
1-2-1646Cornelis Marinisz Hopman j.m. van LexmontTrijntje Jacobsz j.d. van Sijdervelt 
5-4-1646Pieter Goverts j.m. van VianenLijsbeth Cornelisz j.d. van Culemborgh 
12-4-1646Roelof Bastiaansz van SijderveltGijsbertjen Jans j.d. van CortgeregtSchoonrewoert
20-12-1646Johan Jansz de Jongh j.m. van LeerdamInge Peters j.d. van Sijdervelt 
31-1-1646Jacob Jacobsz j.m. van LeerdamLijsbet Peters j.d. van SijdervelOosterwijk
 Wigger Hubertsz j.m. van LeerdamHeil CornelisAcquoij
 Jan Cornelisz j.m. van LeerdamWillemken Lubberts wed: van wijlen Wigger Huibertsen Sijdervelt 
 Gerrit Thonisz wed van wijlen Marij Gerritsz van SijderveltInge Cornelisz boortig van Everdingen 
 Evert Ariensz j.m. van LeerbroekJantjen Leendertsz j.d. van Culemborg 
 Gerrit Cornelisz j.m. van HeicoopFijgje Gerritsz j.d. van Sijdervelt 
 Francis Douclats j.m. boortig in Island Engelsman van afkomstClementia Rosbus j.d. geboren te Utrecht 
 Jan Gerritsz j.m. van LexmontJansjen Jans j.d. van SijderveldLeerdam
20-4-1648Reier Jacobsz wed: van Teuntje Peters zalBaefje Gerrits j.d. beide van Sijderveld 
4-5-1648Hendrik CorneliszTeuntje Cornelisz beide van Sijdervelt 
11-5-1648Aart Cornelisz wed:Maaijken Cornelisz. [Beide] woonachtig tot Vianen 
12-11-1648Bastiaan Jansz van HagesteinMaaijken Cornelisz van Sijdervelt 
20-1-1649Huibert Claasen j.m. van de GeerenMaaiken Thomasz Munster j.d. van Sijderveld 
6-5-1649Gijsbert Jansz van Welis wed: van Maaiken Davids van VianenPetronella Mertentens wed: van Harmen Steenhoef woonagtig tot Sijdervelt 
9-9-1649Cornelis Thonis van Eversken wed van wijlen Neeltjen HubertsTrijntje Jacobsdochter beide woonende onder Sijdervelt 
15-4-1650Marcus Canel wed: van Agniet BerentsMaria Fevre boortig van Parijs 
28-4-1650Aart Hendericks j.m. van LeerdamNieske Cornelis j.d. van Zijdervelt 
17-5-1650Cornelis Jacobsz j.m. van Gellekom Jannetgen Teunis j.d. van Everdingen 
16-6-1650Eimert Thomisz j.m. van ArkelAnneken Willems j.d. van Driel 
 Dirck Petersz j.m. van Gorcom woont tot SijderveldAnneken Adriaansz j.d. van Lexmont woont te HeicoopHeicoop
11-8-1650Maurits de Lede j.m.Willemken Jans j.d. [beide] van Culemborgh 
1-9-1650Peter Cornelisz j.m. van Goolberdingen woont te SijderveltAriaantje Hermans j.d. van de Schoonrewoertsche dijck 
28-3-1651Jan Jansz de Jongh van Leerdam weduwnaar van wijle Inge PetersJacobje Gerrits j.d. van Sijderveld 
20-7-1652Cornelis Claasz Bosman wed van wijle Janneke Jansz van CulemborgWillemken Eimerts j.d. van Zijderveld 
 Cornelis Jansz wed van Jannetjen Theunisz woont tot HeukelomSaartjen Joosten wed van Bouwe Petersz woont tot Schoonrewoert 
10-10-1652Cornelis Aarts j.m. van ZijderveldAnneken Bastiaans j.d. van HagesteinHagestein
17-4-1653Wigger Hubertsen wed van Heiltjen Cornelis van Sijderveld geboren onder LeerdamEmmichjen Tijn j.d. van Jutphaas woont tot Schalckwijk 
15-6-1654Jaques Coderck j.m. van Bourdeauxjuffr Debora Lubberti j.d. uijt Vriesland 
25-4-1654Jan Willemsz j.m. van SchoonrewoertMaaiken Peters j.d. van Leerdam 
20-8-1654Jan Thomasz j.m. van LexmontNeeltjen Thonisz j.d. van Marienweert 
16-5-1683Huig Aertsen van Muilwijk j.m. uit 't Hoog End van MiddelkoopWillemijntje Jans j.d. van deze plaatsegetroud
20-5-1683Aart Aartsen van den Leerdamse Diefdijk wed van Aagje BerentsMaaiken Cornelis woonende alhiergetrout
27-5-1683Cornelis van Nes j.m. van VianenMarijke Jans wed van Caspar Janssen van Vianengetrout
12-8-1683Gijsbert Gerritsen Peiserman j.m. alhierAaltje Cornelis j.d. mede alhiergetrout
20-4-1684Hendrik Jansen Knodsenburg weduwnaar van Maaiken ZijkeLijsbet Teunis de Lange j.d. van Heukelomgetrout
20-4-1684Jan Coenen j.m. van de Leerdamsen DiefdijkHuibertje Hendriks j.d. alhiergetrout
29-6-1684Dirk Willemsen de Heer wed van Petertjen GijsbertsMariegje Ariens j.d.getrout
24-8-1684d' Heer Johan KaasJuff Cornelia de Vriesgetrout
21-9-1684Jan Brienense j.m. alhierMaaiken Jans j.d. van de Schoonrewoertschen diefdijkgetrout
14-6-1685Gerrit van Batenstein sergeantHuijbertje Aarts van Rijswijk woonende tot Culemborg 
13-12-1685Simon VligerusCatharina Et Eijsengetrout
17-1-1686Johan van der Leeden wed van Neeltje Adriaansz van Lakervelt woonende tot SchoonrewoertCornelia van Wijk j.d. woonende tot Culemborggetrout
28-4-1686Gerrit Gerraardse Koedam wed van Geertje Jans Koedam wonende tot BurenmalsenBeertje Hessels j.d. alhiergetrout
12-2-1687Arien Roelofsen Sterk j.m. alhierMaaiken Aarts Middag wonende in Overheicoop in ondertrouw opgenomen 
3-4-1687Teunis Gerrits j.m. woonende in HeicoopElsje Everts Hollemans j.d. alhiergetrout
25-3-1687Jan Jaspers j.m.Lijsje Dirks wed van Dirck Reiertsz beide alhiergetrout
26-3-1687Cornelis Roelofsen Sterk j.m. alhierLijsbeth Wouters j.d. woonende in't Hooge End van Middelkoop in ondertrouw opgenomen 
17-4-1687Pieter Jacobsz wed van Pietertje Floris wonende in't Culemborgsche veldMetje Gerrits wed van Gerrit Teunise Sterkgetrout
4-6-1687Aart Hermense wed van Aaltje GijsbertsenAriaantje Ariaans j.d. van Lakervelt in ondertrouw opgenomengetrout
26-6-1687Hendrik Gerritsen Vermeulen j.m.Ariaantje Huiberts wed van Cornelis Ariens van Vianen wonende aan den Diefdijkgetrout
14-8-1687Steven Petersen j.m. van AcquoyTeuntjen Aarts wed van Paulus Cornelissengetrout
8-9-1687Teunis Cornelissen Lagerwei j.m. van VianenNeeltje Seb j.d. van Vianengetrout
1-1-1688Rijk Cornelissen j.m. woonende in BoeicoopAriaantje Roelofs j.d. alhiergetrout
21-1-1688Pieter Arisen Middelkoop wed van Beligje Bastiaans woonende alhierHilligje Huiberts wed van Jan Damen woonende op 't Sand in ondertrouw opgenomen 
12-2-1688Gerrit Teunisz Sterk j.m. woonende aan den DiefdijkGerrigje Brienen wed van Hendrik Lambertsen Goes wonende alhiergetrout
18-4-1688Pieter Adriaansen j.m. alhierMaaijken Willems wed van Herbert Teunissen van Bolgerij in ondertrouw opgenomen 
3-11-1688Jan Brienense wed van Maaiken JansGeertje Cornelis van Gent wonende op Everdingen in ondertrouw opgenomen 
2-12-1688Aart Cornelissen van Wijk wed van Geertje Meertens wonende tot CulemborgAriaantje Joosten wed van Joost Govertsengetrout
28-4-1689Willem Willemsen de Heer j.m.Maaiken Corsen j.d.getrout
27-10-1689Hendrik Jacobsen j.m.Cornelia Willems j.d.getrout
3-2-1689Maarten Jaspersen j.m.Lijsbert Cornelis beide alhiergetrout
16-2-1689Daam Willemsen de Vos j.m. alhierAnnegje Frederiks wed van Gerrit Thomas Verweij wonende in Heicoop in ondertrouw opgenomen 
4-5-1690Herbert Hendriksen j.m.Jenneken Cornelis j.d.getrout
11-5-1690Cornelis Derksen van der Wal j.m.Jannigje Cornelis Muisgetrout
24-6-1690Cornelis Gerritsen j.m. van LoosdorpLijsje Gerrits j.d. alhiergetrout
25-1-1691Cornelis Geeritsen j.m.Lijsje Gerrits j.d.getrout
15-3-1691Jan Lambertse de Ridder j.m.Deliaan Claassen j.d.getrout
26-4-1691Aart Woutersen j.m.Judith Jansgetrout
31-5-1691Aart Jansen j.m.Ariaantje Peters j.d.getrout
9-8-1691Meerten Jansen de Raad j.m.Heiltje Jaspers j.d.getrout
29-11-1691Adriaan Jilles wedMarijgje Gerrits Verweij j.d.getrout
21-3-1691Aart Otten j.m. van EverdingenAnnegje Theunisz Sterk j.d. aan den Diefdijk in ondertrouw opgenomen 
12-6-1691Hermen Aeijelse j.m. alhierAaltje Gerrits van Noort j.d. van Thiel in ondertrouw opgenomen 
20-3-1692Schalk HuibertsenTrijn Jans j.d.getrout
17-4-1692Aart Petersen van Hondswijk j.m.Neeltje Reiers van Everdingengetrout
19-6-1692Arien Teunisz Kool j.m.Nelligje Reiers wedgetrout
11-12-1692Arien Jacobsen jongman van ScherluijnenAaltje Jansz Middelkoopgetrout
18-3-1694Hendrik Casparsen Jongbloed j.m.Ingen Jans de Jong wed van Jan Reiersen Suidamgetrout
27-5-1694Robbert Pietersen woonende op LakerveltBeerije j.d. alhiergetrout
13-5-1694Teunis Leendertsen wed van Lijsbet HermansenAaltje Jans Tukker wed van Willem Aart van Hol woonende te Vianende laatste proclamatie geschied
24-2-1695Jacobus Leeman Proponent j.m.Cornelia van den Berg j.d.getrout
17-3-1695Gijsbert Alartsen van Spangun j.m. van TrichtJannegje Jacobs Tucker j.d. van Lexmontgetrout
19-5-1695Hendrik Jansen van Mullem wed van Willemijntje Derks woonende op SijderveltGerrigje Geel wed Groenendijk j.d. woonende tot Vianengetrout
28-7-1695Marinus Derkse Fortuijn wed van Jacomijntje Hendriks alhierAnnigje Fransen van Straaten j.d. woonende tot Vianende laatste proclamatie geschied
17-5-1696Meerten Willemsen j.m.Cornelis Joosten j.d. beide woonende op Sijderveltgetrout
14-6-1696Jasper Hesselse j.m.Janneken Peters j.d. beide op Sijderveltgetrout
5-7-1696Arien Cornelissen de Jong j.m.Anneken Teunissen j.d. van Tuil beide nu woonagtig alhiergetrout
29-8-1696Huig Cornelissen wed van Lijsbet Dirks woonende op SijderveltMaagje Hermans de Klein woonende tot Meerkerk in ondertrouw opgenomen 
20-4-1697Joost Joosten wed van Annigje Cornelis Boer wonende in HeicoopGerriken Jans j.d. alhiergetrout
17-4-1698Wouter Cornelissen Boer wed van Marijken Reiers woonende in KortgeregtMaaiken Ariens Munster j.d. alhiergetrout
22-4-1698Arien Jansen j.m. van Cuijlenborch woonende in 't BeesterveldAaltje Willemsen j.d. van Sijderveldgetrout
1-5-1698Herbert Hermensen Alting j.m. van MeerterAartje Jaspersen Kool j.d. van Sijderveltgetrout
15-5-1698Arien Jansz van Keulen wed van Jannegje Jans woonende in 't GooijAaltje Jans Mol woonende in Schalkwijkmet attestatie van Schalkwijk getrout
16-10-1698Wouter Alartsen j.m. van TrichtJenneken Paulus van Eck j.d. alhiergetrout
13-11-1698Johannes Gerritsen j.m. van LakerveltLijntje Cornelis Stout j.d. alhiergetrout
19-2-1699Rauwert Bastiaansen de Jong j.m. woonende onder LeerdamWillemijntje Derks Suiddam j.d.getrout
26-3-1699Pieter Huibertsen wed van Lijsje CornelisLijsje Willems wed van Cobus Jansende laatste proclamatie gehad
10-4-1699Jan Peters j.m.Lijsbet Dirks j.d. beide alhier 
1-1-1700Jan Alartsen j.m. van TrichtGreetje Hermensen de Steed j.d. alhiergetrout
17-3-1700Meerten van WijkElisabeth Quellenburgmet attestatie van Culemburg getrouwt
24-3-1700Aart Jansen van Soelen j.m. van SoelenMaria Geurtsen van Wijk j.d. van Ravenswaaij met attestie van Culemborg te Ravenswaaijgetrout
14-4-1700Frederik HofakkerMaria Rees met attestatie van Vianengetrout
24-4-1701Huibert Jansen Kool j.m. van SchoonrewoertMarij Jans de Weerd j.d. alhiergetrout
1-4-1702Floris Petersen Verdoorn j.m. uijt 't Cuilenburgsche veldEngeltje Jans Middelkoop j.d. alhiergetrout
4-2-1703Harmen Gerritsen de Vos j.m.Trijntje Andriessen van Leeuwenstein j.d. beide alhiergetrout
29-7-1703Jan Hendriksen j.m. van ThielTeuntje Hermensen de Jong j.d. alhiergetrout
12-9-1703Johannes Roes j.m.Johanna Brekevelt beide van Cuilemborgmet attestatie getrout
1-5-1704Cornelis Jansen de Weerd j.m.Willemijntje Reiers beide alhiergetrout
24-8-1704Jan Jansen de Raad j.m.Lijsbet Joosten j.d. beide alhiergetrout
5-10-1704Teunis Alartsen wed van Geertje Hermensen den Held wonende in LeerbroekGeertje Derks j.d. alhiergetrout
26-4-1705Jan Willemsen de Groot j.m. van SijderveltMaaijken Gerrits Stichter van den Schoonrewoertsen Diefdijk beide woonachtig alhiergetrout
10-5-1705Govert Joosten j.m.Ingen Willems j.d. beide alhiergetrout
14-6-1705Jacob Antonissen Kool j.m. alhierCornelia Ariensen den Hartog j.d. van Schoonrewoerdde laatste proclamatie gehad
28-6-1705Thijs Janssen van Meulenwijk wed van Maaiken Corsten Groenenberg van NieuwlandFijken Dirks van Hoeven j.d. van Sijderveltgetrout
27-9-1705Ott Michielsen van Leeuwenstein j.m. van CulemborgDeliaan Claasen Rietveld wed Jan Lambertsen de Ridder beide alhier woonachtig 
7-2-1706Jacob Franken j.m. van SijderveltAaltje Peters j.d. van Heicoopde laatste proclam gehad
5-4-1706Jacob Claassen van Beusichem j.m. van BeusichemGeertje Peters Bronkhorst j.d. van Oosterwijck wonende alhiergetr:
18-4-1706Huibert Arisen Hartog j.m. aan den Schoonrewoerdschen DiefdijkNeeltje Anthonis Kool j.d. aan de Sijderveltschen Diefdijkgetr:
2-5-1706Gijsbert Derksen de Heer j.m. geboortig en woonachtig alhierMaaiken Derks Verrips j.d. alhiergetrout
 Abraham Jansen Goes wed van Maaijken Derks woonende tot KekumPetertje Huiberts van der Wiel j.d. geboortig aan de Schoonrewoertschen Diefdijk en wonende alhier getr:
 Lauwe Claassen de Bruin geboortig tot Hagestein en woonachtig tot LeerdamAnne Claas de Jong gebooren aan de Leerdamschen Diefdijk en wonende alhier 
27-6-1706Derck Derksen Verburg wed van Leentje Jans woonende aan den DiefdijkAaltje Jans van de Pierkamp geboortig van Maurikgetr:
29-8-1706Schalk Huibertsen wed van Trijntje JansGijsbertje Gerrits de Vos j.d. beide alhiergetr:
21-11-1706Jacob Reiersen Rouwerts j.m.Saartje Volkerts j.d. beide alhiergetr:
6-1-1707Herman Kars j.m. gebooren aan den Diefdijk onder Schoonrewoerd nu woonende in 't Kuijlenburgsche veldMaaiken Janssen Mol j.d. geboren en woonende aan den Diefdijk onder Leerdamde laatste pro:
23-1-1707Geerlof Otten de Leeuw wed van Marijken Derks wonende aan den Leerdamsen DiefdijkTrijntje Huiberts wed van Frank Huibertssen Kars wonende in 't Cuilenburgsche veldgetr:
13-2-1707Huibert Franken Kars j.m. uit 't Cuijlenburgsche veldAnneken Pauls Vermek j.d. alhiergetr:
27-3-1707Gerrit Jansen j.m. geboren op Schoonrewoerd en woonende op SijderveltJannegje Peters wed van Jasper Hesselse geboortig en woonachtig alhiergetr:
22-4-1707Jacob Willems de Groot j.m.Florisje Jans Kortleven j.d. geboren in Middelkoop onder Leerdam beide alhiergetr:
24-4-1707Willem Gerrits de Vos j.m. alhierLijsbet Gijsbertsen j.d. geboren en woonende in 't Hooge End van Middelkoop onder Leerdamde laatste proclamatie.
24-4-1707Abraham Huibertse den Haag j.m. geboren en wonende onder LeerdamAaltje Volkertse j.d. geboren aan de Zijderveldschen Diefijk woonende aan den Horn onder Leerdamde laatste procl gehad
25-4-1707Arien Jansen Middelkoop j.m. gebooren en woonagtig op SijderveldGeertje Claas van Dijk j.d. gebooren op Lexmont laatst gewoond hebbende tot Breukelen 
1-5-1707Jan Petersen wed van Lijsbet DerksPetertje Gijsberts j.d. geboren in 't Hoog End van Middelkoop beide alhiergetrouwd
11-12-1708Jacob Fransen van Mil j.m. van ThielTeuntje Melse Zuakernaak j.d. wonende onder Kedichemde laatste procl gehad.
18-3-1708Jacob Volkertsen j.m. van den Sijderveldschen DiefdijkGrietje Geerrits j.d. van Tricht beide alhiergetr:
22-4-1708Thomas Janssen Middelkoop j.m.Maaiken Stevens j.d. beide alhiergetr:
2-9-1708Johannes de Vries Predicant te dezer plaatseCornelia van Beusekom wed Hoevenaarsgetr:
11-11-1708Claas Teunissen Kool j.m. van den Leerdamschen DiefdijkAdriaantje Aerts Spaan j.d. van Beestgetrout
9-2-1710Willem Jansen Tucker wed van Maaiken Rijken van VeenGerriken Wiers van Geldergetr:
27-4-1710Claas Meiersen j.m. uijt BoeicoopMarijken Willems j.d. alhiergetr: