Genealogie, Transcriptie, Genealogische bronnen, Genealogical sources, Genealogy, Transcript, Scheveningen, Schoonrewoerd, Leerdam, Zijderveld

Zijderveld begraven 1724-1757

door Robin Houben Toelichting

20-1-1724t kind van Hendrik van Zoelen uijt Tienhooven
21-1-1724de zoon van Jakob Reijertze Rouwers
26-1-1724t' kind van Jakob Volkertze
28-1-1724de dogter van Tomas Middelkoop
24-1-1724t' kind van Peter Janssen of alias de Swarte Peter
12-2-1724een kind van Leendert Stavast
28-2-1724Lijsbed Cornelis
24-8-1724een kind van Lamberd de Ridder
19-10-1724Thomas Middagh
3-11-1724Neeltje Corn Vernek
25-11-1724Dirk Willems de Heer, schepen deser dorpen
8-1-1725Erigje Jans uijt Bolgerij
 t' kind van Cornelis Gerritzen de Jong
2-1725Jan Reijrze Copier
9-3-1725de vrouw van Jakob de Coot
maart 1725t' kind van Gijsberd de Heer
2-5-1725de vrouw van Lamberd de Ridder
14-5-1725t'kind van Tonis Aartze de Jong
26-5-1725de vrouw van Willem Aaldertzen
31-5-1725dito zijn kind
21-8-1725tkind van Harmen de Gans
9-8-1725Reijer Willemsz Rouwerd t graf in de kerk geopend
7-9-1725t' kind van Gerrit van Buuren
7-1-1726tkind van Willem Tukker
feb 1726tkind van Cornelis Aartzen de Kriek
april 1726tkind van Gerit Dirkzen Verrips
april 1726tkind van Jan Peterzen Bronkhorst
6-6-1726tkind van Aalbert aan den Diefdijk
16-9-1726de vrouw van Barth van Heijkop
9-10-1726een kind van Frank Coedam
26-10-1726tkind van Joost Meertenze de Raad
9-11-1726Pieter Ariensz
7-12-1726de vrouw van Gerrit Wouterzen
5-1-1727Hendrik Barten van Heijkop
7-1-1727Hendrik Cornelis van den Armen Prodeo
7-1-1727het kint van Maijke de Raad Garid Pothuijzen
10-1-1727tkind van Hendrik van Zanten
11-2-1727Aaltje Jans t graff in de kerk geopend
15-3-1727Jan Jakobzen
23-4-1727tkind van Aalberd van den Diefdijk
25-4-1727tkind van Jan den Haan
in augusttkind van Hendrik van Zanten uijt Thienhooven
27-8-1727tkind van Jan Ariense Sterk
8-11-1727Heijltje Cornelis van den Armen Pro Deo
14-11-1727Tonis Briensz van den Armen Pro Deo
14-11-1727tkind van Willem Tukker
31-1-1728tkind van Jan de Groot
20-2-1728Gerrit Wouterszen
20-3-1728de moeder van Willem Tukker
21-4-1728Willem Reijertzen Rouwerd
30-4-1728Geerit de Groot
8-5-1728tkind van Jasper Cool
19-6-1728tkind van Aalbert aan den Diefdijk
26-7-1728Antoni Cool in _
31-7-1728t kind van Ariens Aartsz
3-8-1728Leijsbet Jurien voor den Armen Pro Deo
1-9-1728Heijltje de Vos
3-9-1728tkind van Jan de Leeuw
17-9-1728Laurens Willemsz t graf in de kerk geopend
27-9-1728een kind van Jan Cornelissen de Leeuw
13-10-1728een kind van Joost de Raad
20-10-1728een kind van Gijsberd de Heer
17-11-1728Dirk Verburg
20-11-1728een kind van Willem de Vos
4-12-1728de vrouw van Wouter van Dam voor den Armen Pro Deo
27-12-1728Annigje Tijssen t graf in de kerk geopend
10-1-1729tkind van Jan van Hopman
10-2-1729tkind van Jasper de Raad
21-2-1729een dogter van Hermen Franken Kars
21-3-1729een kind van Wouter voor den Armen Pro Deo
20-6-1729tkind van Toon Tijssen uijt het Bolgerij
14-7-1729tkind van Jan Aartze Sterk
15-7-1729de vrouw van Marens Fortuijn
18-7-1729tkind van Jakob Kool
14-8-1729Trijntje
17-8-1729de dogter van den booven gem.
17-8-1729het wijf van Jacoop Goethrt
26-8-1729de man van Aaltje Aarts
11-11-1729kint van Coen Verhips
16-11-1729kind van Willem Janse Copier
23-11-1729Fealck Huijbertsz
11-12-1729Geerit de soon van Jaacbop Boom
18-12-1729kind van Gerst Dirckz Verhips
 kind van Antoni Tijsen uijt Bolgerij
28-12-1729Jan Cornelisse Stavast
14-1-1730de moeder van Aeriken zijnde de weduwe van Willem Reijertse Rouwers
8-2-1730het kind van Herme Janse Copier
9-2-1730Krijn aan den Diefdijk
22-2-1730het kind van Aerien Aeriken Gretherd
11-3-1730Aberam Reijerse Rouwert
1-5-1730het kind van Aelbert Geerlofse aan den Diefdijk
21-4-1730het kind van Cornelis Sterk
19-5-1730kind van Herman Jansen Copier van den Diefdijk
t juni kind van Jan Petersen Bronkhorst
29-6-1730kind van Huijbert _.
9-7-1730kind van Jan Hopman
29-7-1730de dogter van Gerret Jaspersen
3-8-1730den doven Hendrik aen den gemene brug
16-8-1730Aelder Gertsen aen den Diefdijk
18-8-1730Jan de Groot in eijnd van ....
29-9-1730Otto van Pothuijsen
13-10-1730Jacoop Reijertse
13-10-1730een soldaat de _ van Aert Hermense
28-10-1730een soon van Louw Willems te weeten Gerrit Louwen
19-11-1730kind van Klaas de Ridder
24-11-1730kind van Jan Petersen Bronk en op de baar begraven met het groote kleed
..-12-1730kind van Claas de Ridder
..-1-1731Gerret Scheer
1-2-1731den herden van de Diefdijk woonende bij Willem Copier
9-2-1731kind van Jan Willemsz Tukkers
21-2-1731Cornelis Sterk van den Armen
17-5-1731een kind van Jan Aersen Stes
16-6-1731de vrouw van Gerrit de Vos
2-7-1731de vrouw van Coen Verrips
2-7-1731een kind van Gerrit de Vos
7-7-1731een kind van Hendrik Mierlo
27-10-1731kind van Jan Meerten _
31-10-1731de vrouw van Wouter Aelderts aan den Diefdijk
 kind van Antoni Tijsen in Bolgerije
..-1-1732kind van Hendrik van Santen
27-2-1732kind van Willem Tucker
5-3-1732de vrouw van Aelbert Geerlofse aan den Diefdijk
11-3-1732Aeltije D: W: van Jan Reijersen Copier
15-3-1732en kind van Klaas Huijbertsen Kamerman aan de Diefdijk
19-3-1732Hilletije Reijers aand Diefdijk
10-4-1732de vrouw van Hendrik Mierloo
10-4-1732een kind van Wouterije de dogter van Gerrit Woutersen Streef
11-4-1732een kind van Gerrit de Vos
31-5-1732de dogter van Antonis Jaspersen Cool
10-6-1732een kind van Jorgen
2-7-1732Trijntije de Vos
16-7-1732Anne Willemz de Suster van Anne Coedams
Alderheijligen daghJacoop Reijersen Rouwert
4-11-1732kind van Aarien Janz aan den Diefdijk
28-11-1732het kind van Coen Jansen Verrips
24-12-1732Antonis Aarisen de Jong
7-1-1733Jan Jaspersen
31-1-1733Arie Jansen Middelkoop aan den Diefdijk
4-2-1733Maari Jacoops van den Diefdijk
5-3-1733de soon van Frerik Gertsen de Vos
21-3-1733kind van Leendert Jansen Stavast
27-5-1733de vrouw van Jasper Cool in de kerk fl. 6-5
29-6-1733Joost Meertenz de Jong en dat wel op het koor komt de kerk fl 9-5
2-7-1733een kind van Hendrik van Santen in Tienhoven fl. 1-12
13-7-1733Egbert Egbertsen van den Soet
24-7-1733een soon van Jan Aarisen Middagh
28-8-1733t kind van Jan Tomas? fl. 1-12
4-9-1733een kind van Willem Tucker
7-10-1733het meijsije van Ingen Wouters fl. 3-5
16-1-1734Truijtijen in de Bolgerijse Steeg
30-1-1734Annetije de weduwe van Jan Jaacoopz
18-2-1734de doghter van Gijsbert Diercksen de Heer
6-3-1734Teunis Cornelis van Hek aan den Diefdijk
8-4-1734een kind van Gerrit Lambertse
9-6-1734een kind van Jooste Govertse
11-6-1734kind van Aalbert Geerlofse
11-6-1734een kind van Willem Aalbertse van Zanten
5-9-1734kind van Jan Meertensz de Raad
10-11-1734kind van Aarien Jansz alias Bunsing
30-11-1734een kind van Cornelis Jansz alias Bunsing
1-3-1735kind van Cornelis Cool
16-3-1735kind van Wouter van Dam
30-3-1735kind van Coen Jansz Verhips
15-4-1735een kind van Willem Boon
15-7-1735kind van Peter Jansz Bronkhorst
1-9-1735kint van Willem Boon
23-9-1735Gijsbert Pijserman
22-10-1735een kind van Sterk
27-10-1735een kind van Hermen Copier
28-10-1735een kind van Hermen Gans
17-11-1735een kind van Peter Tijssen
24-11-1735den domene op 't koor
26-11-1735het mijsije van Her Copier
7-12-1735kind van Frank Coedam
10-12-1735doghter van Antonis Jas Cool in de kerk
4-1-1736Meester Antod:ga
26-2-1736Heijltije Jaspers Cool in de kerck
9-4-1736het kint van Hendrik Veen
19-4-1736het kint van Tonis Tijssen uijt Bolgerijen
5-5-1736de soen van Klaas Arise Middelcoop aan den Diefdijk
9-6-1736het kint van Klaas Arisse Middelcoop aan Diefdijk fl. 1-12
26-6-1736het kint van Willem Boon fl. 1-12
17-7-1736het kint van Hendrik van Zanten uijt Tienhoven fl. 1-12
3-8-1736het kint van Reijer de Weerd uijt Tienove fl. 1-12
15-10-1736Toon Tijsse uijt Bolgerije in de kerk fl. 6-5
26-10-1736het kint van Arien Goethert fl. 1-12
31-10-1736Willem Aelderse van Zanten fl. 3-5.
De kerkmeester betaalt dit bovenstaande op den 6-11-1736
17-12-1736Teunis Sterck fl. 3-5
27-12-1736de krompele Mari van den arme fl. 0-0
31-12-1736het kint van Tieleman Hendrikse Kuijk fl. 1-12
 het kint van Jan Meertse fl. 1-12
kerkmr betaalt dit op den 12-1-1737
4-2-1737het kint van Peter van Tiel fl. 1-12
7-2-1737Jan Brouwerse fl. 3-5
Kerkmr dit bovenstaande betaalt op den 3-3-1737
2-3-1737het kint van Berent Janse Middag fl. 1-12
21-3-1737het kint van Jan Tomasse uijt het veld fl. 1-12
13-4-1737het kint van Jan Tomasse of soon fl. 3-5
24-4-1737het kint van Marie de Vos fl. 1-12
2-5-1737Cornelia Jooste op het koor
betaalt wat mij aangaat den 3-10-1737 met fl 3-1
11-5-1737het kint van Berent Janse Middagh fl. 1-12
18-5-1737het kint van Marie de Graaf
17-6-1737het kint van Corn Aertse de Jonk
De kerkmr ontvangen fl. 1-12
 een soldate kint fl. 0-0
8-8-1737Tonis Jasperse Cool in de kerk fl. 6-5
9-9-1737het kint van Klaas Janse Rietveld
2-11-1737het kint van Corn de Leeuw
30-11-1737Willem de Vos in de kerk
de kerkmr ontfangen sijn salaris fl. 6-5
 afgerekent met Corn Kool t jaar 1736 en 1737 ontrend de doodens, die ten deele door mij was ontfange en alles wat wij met malkandere te doen hadde van mijn tractament afgetrocke, soo dat mijn tractement voldaen is tot den tiende augustus 1737 blijvende ten laste van Willem Boon het voorn tijt van het tractement de rekeninge is geschiet op den 22 januari 1738.
22-1-1738t kint van Geerit Jakobs fl 1-12
21-3-1738het kint van Willem Kopier fl. 1-12
22-3-1738Huijg Paam fl. 3-5
26-3-1738Maria de Graef fl. 3-5
9-4-1738het kint van Jan Tomasse uijt veld fl. 1-12
2-8-1738het kint van Corn de Leeuw fl. 1-12
4-10-1738het kint van Abram den Hertog
9-10-1738het kint van scheepe Koedam fl. 1-12
17-10-1738het kint van Goosge den Boer aen den Diefdijk fl. 1-12
25-10-1738het kint van schepe Koedam fl. 1-12
2-12-1738het kint van Arien Goethert fl. 1-12
8-12-1738het kint van Kornelis de Hoog fl. 1-12
22-12-1738de vrouw van Huijbert Franke Kers fl. 3-5
27-12-1738Marij ... prodeo voor den arme
27-1-1739t kint van Prijs wonende in de Kraij fl. 1-12
16-3-1739het kint van Willem Boon fl. 1-12
26-3-1739Katrijna wed van Dam fl. 3-5
19-4-1739het kint van Kornelis de Leeuw fl. 1-12
3-6-1739de weed Holleman
6-7-1739het kint van de dogter van Putte aan de gemeend brugge fl. 1-12
10-7-1739het kint van Korn Kool fl. 1-12
9-11-1739het kint van Corn de Jong fl. 1-12
9-12-1739het kint van Willem Tucker fl. 1-12
6-1-1740Gerrit Jaspers voor prodeo
8-2-1740de meijt van Jan Jooste voor pro deo
18-2-1740Grietje Peijsermans in de kerk fl. 6-5
26-2-1740het kint van Jasper Kool fl. 1-12
7-5-1740Willem de Groot zijn kint fl. 1-12
14-5-1740het kint van Tonis den Hertog fl. 1-12
9-7-1740de vrouw van Frans van Voijer uijt Bolgerij fl. 3-5
20-7-1740het kint van Cornelis den Nuweboer genaamt fl. 1-12
11-8-1740het kint van Schepe Koedam fl. 1-12
10-11-1740Leendert Stavast fl. 3-5
9-12-1740het kint van Tonis den Hertog
1-5-1741kint van Willem Boon fl. 1-12
12-6-1741Herme de Gans prodeo
28-7-1741de vrouw van Jasper de Raad ind kerk fl. 6-5
2-8-1741de vrouw van Jan Peterse Bronkhorst in de kerk fl. 6-5
4-8-1741Petertje Boon fl. 3-5
14-8-1741het kint van Jan Middelkoop fl. 1-12
18-8-1741het kint van Goosje den Boer aan den Diefdijk voor prodeo
23-8-1741het kint van Klaas Arise Middelkoop aan den Diefdijk fl. 1-12
1-9-1741de vrouw van Jevinen Schakel prodeo.
2-9-1741Jacob Boon fl. 3-5
29-9-1741de dogter van Teuntje Otte Cool fl. 3-5
4-10-1741Dirk Jansen fl. 3-5
21-10-1741Lijsje Boon fl. 3-5
16-12-1741de vrouw van Herme Vranke fl. 3-5
 Willem Louwe kerkmr
18-1-1742Jasper de Raad in de kerk fl. 6-5
28-2-1742de soon van Huijbert Franke Kers fl. 3-5
19-3-1742het kint van Kornelis Kool fl. 1-12
29-4-1742het kint van Hendrik van Santen uijt Tienhove fl. 1-12
10-5-1742het kint van Kornelis van Suijdam voor prodeo
19-5-1742Hendrik van Sante uijt Tienoven
23-5-1742het kint van Reijer de Weerd uijt Tienhoven
4-1-1743de vrouw van Jan Arisen Sterk uijt Bolgerij fl. 3-5
14-3-1743het kint van Kornelis Kool fl. 1-12
23-3-1743het kint van Arien Suijdam voor prodeo
4-4-1743Leendert Spruijt fl. 3-5
8-4-1743de vrouw van Jan Florisse uijt Cuijlenborgse veld voor de kerk fl. 2-5
20-4-1743Klaas Janse Rietveld fl. 3-5
26-4-1743Jan Janse Bronkhorst
4-5-1743het kint van Gerrit de Vos onder Leerdam fl. 1-2
23-7-1743het kint van Willem Boon fl. 1-12
31-9-1743het kint van Corn Suijdam voor prodeo
1-11-1743de soon van Fredrik de Vos gen: Jan fl. 3-5
11-11-1743het kint van Corn: Kool fl. 1-12
16-12-1743het kint van Corn Goethert fl. 1-12
28-12-1743van Putte gewoont aan de gemeenbrug voor prodeo
 Willem Louwe als kerkmr heeft voldaen de twe jare tractement daar de 10 gl van Joost Goverse van den 10 feb 1742 is afgetrocke soo dat het tractement vold: is tot den 10 augustus 1743
 Jan Meertense de Jong kerkmr
29-2-1744Willem de Koot prodeo
16-3-1744het kint van Barent Kool fl. 1-12
30-4-1744Krijn Vermule uijt het Cuijlenborgse veld fl. 3-5
15-5-1744de vrouw van Tieleman Kuijk prodeo
18-5-1744Aart Stevense voor prodeo
15-7-1744de vrouw van Cornelis Arise fl. 3-5
13-8-1744Teunis Arisen wonende aan de Kraaij voor prodeo
17-9-1744de vrouw van Joost de Raad in de kerk fl. 6-5
10-10-1744de vrouw van Jakob Volkeren fl. 3-5
7-11-1744Jan Florense uijt Cuijlenborgse veld fl. 3-5
12-11-1744het kint van Meerte Janze de Raad fl. 1-12
14-12-1744de vrouw van Jan Middag
28-12-1744de vrouw van Krijn Vermule uijt Cuijleborgse veld fl. 3-5
8-1-1745het kint van Corn Kool fl. 1-12
14-1-1745het kint van Barent Middagh fl. 1-12
3-2-1745Janis Koijman voor prodeo
20-4-1745de vrouw van Otto Michielse van Leeuwensteijn in de kerk fl. 6-5
24-4-1745het kint van Reijer de Weerd uijt Tienoven fl. 1-12
14-5-1745de vrouw van Adolf van Kleef fl. 3-5
9-8-1745het kint van Koen Verips fl. 1-12
5-1-1646het kint van Meerte Jasperse de Raad fl. 1-12
18-3-1746het kint van Reijer de Weerd uijt Tienoven fl. 1-12
20-5-1746het kint van een vreemdeling pasant prodeo
23-7-1746Jan Jooste van Zante fl. 3-5
25-7-1746het kint van Willem Boom fl. 1-12
1-8-1746het kint van Tuenis Hermense Kers fl. 1-12
24-8-1746het kint van Barent Cool fl. 1-12
7-10-1746het kint van Meerte Janse de Raad
14-10-1746de weduwe van Herme de Gans prodeo
21-10-1746Jasper van Os prodeo
15-12-1746Fredrik de Vos fl. 3-5
7-1-1747Jan van Tiel prodeo
7-1-1747het kint van Meerte Jasperse de Raad fl. 1-12
9-2-1747het kint van Willem Boon fl. 1-12
22-4-1747het kint van Jasper Teunisse Cool fl. 1-12
27-4-1747het kint van Willem Boon fl. 1-12
29-4-1747het kint van Arien de Heer fl. 1-12
6-5-1747de weduwe Klaas Janse Rietveld fl. 3-5
13-5-1747het kint van Domeni Peterse op het koor fl. 7-12
7-6-1747Willem Boon fl. 3-5
10-6-1747de huijsvrou van Arien Goethert fl. 3-5
21-6-1747het kint van Jan Arise Middelkoop fl. 1-12
7-7-1747het kint van Koen Verips fl. 1-12
 de vrouw van Corn Sterk aan den Diefdijk begrave te Everdingen fl. 3-5
25-9-1747het kint van de weduwe van Jasper van Os prodeo
18-10-1747de dogter van Willem Tucker fl. 3-5
20-12-1747Hendrik Burgesteijn fl. 3-5
21-12-1747het kint van Meerten Jasperse de Raad fl. 1-12
30-12-1747de vrouw van Meerten Jasperse de Raad fl. 3-5
30-12-1747het kint van Aartje van Putten prodeo
5-1-1748de vrouw van Dirk van Putten weduwe prodeo
6-1-1748de soon van Reijer de Weerd fl. 3-5
11-1-1748het kint van den ruijter prodeo
2-2-1748in de kerk Jasper Cool fl. 6-5
10-2-1748het kint van Adri Janis Tucker prodeo
22-2-1748den Schepen Jan Petersen Bronkhorst in de kerk fl. 6-5
28-2-1748Koen Verips fl. 3-5
29-2-1748de vrouw van Willem Tucker fl. 3-5
16-3-1748het kint van Lijsbet van Tiel prodeo
3-4-1748de vrouw van Meerte Janse Bronkhorst fl. 6-5
11-4-1748Willem Meertense de Jong in koor fl. 9-5
23-5-1748de dogter van Wouter van Dam fl. 3-5
31-5-1748de weduwe Teunis Jasperse Cool fl. 6-5
9-6-1748het kint van Peter Tiel prodeo
4-8-1748het kint van Arien Ham fl. 1-12
4-10-1748Aart Jansen Brinen fl. 3-5
25-11-1748het kint van Willem Peek fl. 1-12
10-3-1749Gerret de Vos s kind fl. 1-12
25-5-1749Cornelis Kool s kind fl. 1-12
5-6-1749de vrou van Reijijer de Weerd fl. 3-5
7-6-1749het kint van Geerit Jacopse den Boer fl. 1-12
14-6-1749Jan Middag prodeo
30-6-1749het kint van Evert Versluijs fl. 1-12
3-9-1749de weduwe van Jan Aalberse van Zanten fl. 3-5
27-9-1749de vrouw van Arijen de Heer in de kerk met 't koope van een graff fl. 9-5
16-10-1749Jasper Kool in de kerk fl. 6-5
18-10-1749het kindt van Arissen Petersen het Lam fl. 1-12
29-10-1749het kint van Cornelis Kool fl. 1-12
30-10-1749de vrouw van Barent de Weerdt aan den Diefdijk fl. 3-5
6-12-1749Wouter Aaldersen van Zanten aan den Diefdijk fl. 3-5
14-1-1750Gerret Dierksz Verrisp fl. 3-5
17-1-1750het kindt van Pieter van Leuwen prodeo
24-1-1750het kind van Hannes van der Leeden fl. 1-12
30-1-1750het kind van Teunis Verhars aan den Diefdijk fl. 1-12
12-2-1750Cornelis de Hoog in de kerk fl. 6-6
10-3-1750het kind van Maaijgje Vermeulen voor prodeo
22-3-1750Teunes de Man fl. 3-5
31-3-1750Aaltje de Gans voor prodeo
17-4-1750de zoon van Steven van der Burg fl. 3-5
6-7-1750het kind van Gijsbert Janse Bronkhorst fl. 1-12
10-7-1750Maaijgje Gertsz voor prodeo
23-8-1750het kind van Maarten Joosten fl. 1-12
29-8-1750de weduwe van Gert Dierksz Verrisp fl. 3-5
12-10-1750Louwen Willemse den ooutsten zoon van Willem Louwen in de kerk fl. 6-5
20-10-1750de dogter van Willem Louwen in de kerk fl. 6-5
14-12-1750Govert Joosten in het koor fl. 9-5
18-12-1750den jongsten zoon van Willem Louwen in de kerk fl. 6-5
21-1-1751twee kinderen van Pieter Middelcoop fl. 3-4
4-2-1751Henderik Lievenaar prodeo
7-4-1751het kind van Jan Middelcoop fl. 1-12
1-5-1751Oot Migilssen uijt Tienhoven in de kerk fl. 6-5
10-5-1751Gijsbert de IJongh voor prodeo
11-7-1751de dogter van Toon Fijter uijt Bolgerije fl. 3-5
29-7-1751het kindt van Maria de Man voor prodeo
 Desen boven staande dooders met den kerkmeester Maarten Bronkhorst verrekent ende het gene wij met elkander te doen hadden op 12 julij 1751
14-7-1751een kint van Willem Louwen fl. 1-12
13-10-1751het kind van Adrianus den Tukker fl. 1-12
10-11-1751het kind van Henderik Mirloo fl. 1-12
22-11-1751Cornelis Paulusz van den Diefdijk fl. 3-5
13-12-1751Dierk Tueker fl. 3-5
6-4-1752het kind van Maaijgen Vermeulen voor prodeo
20-7-1752Dirk Nout op het kerkhoff betaald met fl. 3-5
1-9-1752het kindt van Dirk Verrisp fl. 1-12
30-9-1752op het kerkhof Leijsje van der Kooij huijsvrouw van Huijbert Franken Kers fl. 3-5
13-10-1752op het kerkhof de huijsvrouw van Harmen Jansen Copier aan den Diefdijk fl. 3-5
1-11-1752op het kerkhoff de vrouw van Barent Middag aan den Diefdijk fl. 3-5
29-12-1752in de kerk de huijsvrouw van Teunes Cornelis den Hertog genaamd Maria Kool fl. 6-5
 Deze bovenstaande met den kerkmr Barendt T. Kool verrekent
3-1-1753Maria Bronkhorst huijsvrouw van Abraham den Hertog op 't kerkhof fl. 3-5
6-1-1753Jannigje T. Kool dogt van Teunes Jaspersen Kool in de kerk fl. 6-5
8-1-1753Truijgje Diepenhorst huijsvrouw van Jasper T. Kool op het kerkhof fl. 3-5
10-1-1753op 't kerkhof het kind van Maaijgje de Hoog fl. 1-12
27-1-1753in het koor van de kerk de vrouw van Jan M: de Jong fl. 9-5
2-2-1753Coen Verrips en zijn vrouw op kerkhof fl. 6-10
8-2-1753den huijsvrouw van G: Willemz de Vos in de kerk fl. 6-5
9-2-1753Adrianus den Tukker op kerkhof fl. 3-5
9-2-1753Cornelis den Hertoog op 't kerkhof fl. 3-5
14-2-1753Maaijgje de Raad in de kerk fl. 6-5
13-3-1753het kind van Henderik Mirlo voor prodeo
26-4-1753Cornelis Kool op kerkhof fl. 3-5
30-4-1753t kind van Domine P. Nobbe in 't koor van de kerk fl. 7-12
16-5-1753de huijsvrouw van Pieter A: Middelkoop op kerkhof fl. 3-5
25-5-1753d: huijsvrouw van Joost Goversen in de kerk fl. 6-5
11-7-1753t kind van Barendt T: Kool op 't kerkhof fl. 1-12
18-8-1753de vrouw van Gijsbert van Leuwen op 't kerkhof fl. 3-5
16-1-1754de vrouw van IJacob Stekersen op 't kerkhof fl. 3-5
3-4-1754begrave het kind van IJasper T: Kool op het kerkhof fl. 1-12
24-5-1754de vrouw van Zweer Sterk uijt Cuijlenborgse veld fl. 3-5
22-6-1754t kind van Arien Corn: den Hertog voor prodeo
2-8-1754Gerrit H: de Vos op 't kerkhof fl. 3-5
11-9-1754t kind van Dierk Gertz Verrisp op 't kerkhof fl. 1-12
29-10-1754Peeter van Acquoij op 't kerkhoff fl. 3-5
 Deze met den kerkmr D:G:Verrips verreckent
7-3-1755Tomas de zoon van IJan Tomasz uijt 't Cuijlenborgse veld op 't kerkhoff fl. 3-5
26-3-1755IJan Aartse Briene op 't kerkhof fl. 3-5
9-5-1755de zoon van B: T: Kool fl. 1-12
22-5-1755Barendt Janze de Weerd op 't kerkhof fl. 3-5
20-12-1755de vrouw van Corn: de Jong op kerkhoff fl. 3-5
 Dese met den kerkmr Dirk Gerritsz Verrips verrekent
5-3-1756de zoon van Anthonij Kool op 't kerkhoff fl. 1-12
20-3-1756de wed. van Hendrik van der Burg uijt Thienhoeve fl. 3-5
2-4-1756Henderik Mirloo fl. 3-5
3-4-1756Jorus Maate fl. 3-5
6-5-1756de vrouw van Arien van Arkel fl. 3-5
10-6-1756t kind van Jan Barendsz d. Weerd fl. 1-12
17-6-1756t kind van Arien de Heer fl. 1-12
26-6-1756t kind van Corn. Janse Briene fl. 1-12
16-7-1756Corn: Jansz Briene fl. 3-5
31-7-1756Gijsbert de Groot fl. 3-5
25-8-1756de vrouw van P: Jansz Bronkhorst fl. 3-5
7-1-1757t kind van Teunis Kers fl. 1-12
3-6-1757Barent Teunisz Kool in de kerk fl. 6-5
13-6-1757Gijsbert Janse Bronkhorst fl. 3-5
7-7-1757t kind van Gerrit Borggraaff fl. 1-12
6-8-1757t kind van Jan Middelkoop fl. 1-12
5-10-1757de dogter van Joost Govertsz in de kerk fl. 6-5
12-10-1757Dirk Borggraaff fl. 3-5
13-10-1757Willem Jansz Tukker fl. 3-5
5-12-1757de huijsvrouw van Jan Middelkoop aan den Diefdijk fl. 3-5