Genealogie, Transcriptie, Genealogische bronnen, Genealogical sources, Genealogy, Transcript, Scheveningen, Schoonrewoerd, Leerdam, Zijderveld

Everdingen haardstedengeld 1743

door Robin Houben Terug naar transcriptie

In het Nationaal Archief te Den Haag bevindt zich het Rechtelijk archief van Everdingen. Onder archiefnummer 3.03.08.032 inventarisnummer 9 is een boek met allerhande akten te vinden. Halverwege dit boek is een lijst te vinden welke in 1743 gebruikt is voor het betalen van belasting. Deze belasting werd geheven a.d.h.v. het aantal haardsteden dat men bezat.
De genoemde lijst bevat zeer interessante gegevens over de op dat moment aanwezige bewoners van Everdingen, Zijderveld en Golverdingen.
Gezien de plaats waar de bron genoteerd is, zal deze niet door alle Everdingse onderzoekers gevonden worden. Met deze transcriptie hoop ik een aanvulling te kunnen geven op veler onderzoek dat in deze regio plaats vindt.